Wie zijn we

Schoolbestuur

De vzw Sint-Jan Berchmansinstituut is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Sjabi+ is verantwoordelijk voor het beleid, de infrastructuur en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs in onze school.

Deze vzw is met de basis- en secundaire scholen uit Sint-Amands, Puurs, Ruisbroek, Liezele, Kalfort, Breendonk, Oppuurs, Lippelo en het buitengewoon lager en secundair onderwijs uit Puurs-Sint-Amands de grootste scholengroep uit de regio.