Wie zijn we

Schoolraad

In deze raad wordt aan de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak gegeven in het dagelijks onderwijsgebeuren. Deze drie geledingen zijn gelijk in aantal. De vertegenwoordiging van de ouders en het personeel wordt samengesteld na verkiezingen. Elk mandaat duurt vier jaar.

Tijdens een vergadering van de schoolraad wordt er informatie gegeven, worden problemen besproken en wordt er om advies of goedkeuring gevraagd.

De schoolraad is gemeenschappelijk voor de kleuterschool en de lagere school.