Onze school

Schooluren & Opvang

Openingsuren kleuterschool

  Voormiddag Namiddag
Maandag 8.30 - 12.10 13.30 - 15.30
Dinsdag 8.30 - 12.10 13.30 - 15.30
Woensdag 8.30 - 12.10  
Donderdag 8.30 - 12.10 13.30 - 15.30
Vrijdag 8.30 - 12.10 13.30 - 15.30

De schoolpoort opent 's morgens om 8.10 en 's middags om 13.10.

Openingsuren lagere school

  Voormiddag Namiddag
Maandag 8.30 - 12.10 13.30 - 15.30
Dinsdag 8.30 - 12.10 13.30 - 15.30
Woensdag 8.30 - 12.10  
Donderdag 8.30 - 12.10 13.30 - 15.30
Vrijdag 8.30 - 12.10 13.30 - 15.30
     

De schoolpoort opent 's morgens om 8.10 en 's middags om 13.10.

Opvang

De voor-en naschoolse opvang én opvang tijdens verlofdagen of vakantieweken wordt op gemeentelijk niveau georganiseerd via FERM. Het gebouw van FERM ligt schuin tegenover de school.

 • Het gemeentebestuur van Puurs-Sint-Amands werkt samen met Ferm Kinderopvang vzw om de buitenschoolse opvang te organiseren. De buitenschoolse kinderopvang Ferm voorziet opvang voor kleuters en lagere schoolkinderen in het gebouw schuin tegenover de school (Hekkestraat 24).
 • Tijdens het schooljaar is Ferm Kinderopvang open van 7.00 u tot 8.15 u en van einde schooltijd tot 18.30 uur. Een kwartier voor het schoolbegin, worden de kinderen naar de school gebracht. Na afloop van de lessen, worden de kinderen naar de naschoolse opvang gebracht.
 • Op schoolvrije dagen en tijdens vakanties is Ferm Kinderopvang doorlopend open van 7.00 u tot 18.30 u.   
 • Informatie over de uurregeling, de tarieven en inschrijving zijn te verkrijgen bij de coördinator 052/21 97 04 of e-mail : bko.puurssintamands@samenferm.be  of www.samenferm.be
 • Je kind is pas geldig ingeschreven en verzekerd als volgende formulieren in de opvang bezorgd werden :
  • een volledig ingevulde inschrijvingsfiche
  • een kindfiche met kleefstrookje van de mutualiteit
  • vanaf 2 kinderen in het gezin : een bewijs van de kinderlast
 • Voor vakantie en snipperdagen is nog een aparte inschrijving nodig. Hiervan krijg je steeds tijdig bericht.